Więcej o qDi

qDi Scan

Skanowanie to wejściowy i krytyczny etap projektu. Wszelkie błędy popełnione  w tym miejscu będą rzutować na efekty pracy na każdym z kolejnych etapów. Niemniej jednak popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, a szczególnie łatwo je popełnić przy dużej ilości zadań obarczonych wysokim tempem pracy lub o pozornym podobieństwie. qDi wspiera operatora i zmniejsza ryzyko popełnienia następujących błędów:
• Niepoprawnie wskazana lokalizacja skanowania
• Niepoprawnie wskazana nazwa sygnatury
• Niepoprawna kolejność zeskanowanych stron
• Pominięcie strony
• Duplikaty skanów
• Niepoprawne parametry plików: rozdzielczość, głębia kolorów, format zapisuDodatkowo qDi pozwala na skanowanie jednej paczki dokumentów na różnych skanerach w zależności od formatów dokumentów (A4, A3, A2, A1, A0 itp). Różne formaty wymagają różnych urządzeń, a qDi scala wszystkie urządzenia w jeden system i umie rozpoznać kto, gdzie i co skanował. Dzięki temu operator bez obaw może zmieniać urządzenia i kontynuować pracę z tą samą paczką dokumentów na różnych dedykowanych skanerach.

qDi Workflow

Celem Workflow jest automatyczne przeprowadzanie skanów przez kolejne zadania. Począwszy od weryfikacji poprawności parametrów skanowania, przez tworzenie plików pośrednich do oczekiwanego efektu końcowego. System qDi nadzoruje życie każdego skanu w systemie i prowadzi go do celu.
Workflow składa się z ustalonej sekwencji zadań. System wykonuje zadanie wedle instrukcji zawartej w parametrach konfiguracyjnych. Poprawność wyniku jest automatycznie weryfikowana i przekazywana do następnego etapu.
Prowadząc ciągły automatyczny nadzór nad zeskanowanym materiałem osiągany jest płynny przepływ danych przez system.

qDi Net

Pliki graficzne są często bardzo „ciężkie” i trudne do przetworzenia przez jedną stację roboczą. Aby wydajnie prowadzić obliczenia można wykorzystać serwer o olbrzymiej mocy i wykorzystać go do wykonania wszystkich zadań, jednak jest to bardzo kosztowne rozwiązanie. qDi natomiast wykorzystuje obliczenia rozproszone. Do działania wystarczą standardowe komputery, stojące w pracowniach, biurach i innych miejscach, które łączą się w sieć „qDi.Net”. System qDi  automatycznie rozdaje pliki i zadania pomiędzy komputery w sieci wykorzystując ich sumaryczną moc obliczeniową. Pozwala to uniknąć wysokich kosztów zakupu i utrzymania dużych serwerów, dodatkowo gwarantując wzrost wydajności systemu.

Do sieci qDi.Net mogą być podłączone komputery używane w ciągu dnia roboczego do standardowej pracy (np. w administracji, księgowości itp). Aby nie zakłócać wykonywania obowiązków użytkownikom, komputery te mogą mieć przypisany harmonogram wykorzystania w systemie qDi dopasowany do godzin aktywności pracownika. Zapewnia to swobodną pracę personelu w ciągu dnia i wydajniejsze przetwarzanie danych na większej ilości komputerów w nocy.

qDi Script

Przez kilka lat rozwoju systemu i zebranych doświadczeń ze zrealizowanych projektów baza modułów qDi urosła i została wzbogacona o nowe funkcjonalności. Jednak szybko doszliśmy do wniosku, że nie ma dwóch takich samych projektów, a utworzone wcześniej moduły nie zawsze zapewniały nam dokładnie to czego oczekiwaliśmy. Dodatkowo budowanie całkowicie nowego modułu nie było uzasadnione. Dlatego przygotowano możliwość tworzenia skryptów w qDi. Utworzenie skryptu jest proste w implementacji i pozwala na szybkie wdrażanie nowych, nieprzewidzianych wcześniej umiejętności. Dzięki temu qDi jest elastyczny i możliwy do dopasowania do niemal każdego zadania. Dodatkowo zauważyliśmy, że systemy Windows i Linux dają często różne indywidualne możliwości, dlatego wprowadziliśmy dostępność pisania skryptów na oba te systemy. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać to co najlepsze z obu systemów operacyjnych.

qDi API

qDi posiada również zestaw narzędzi pozwalających na wydawanie i przyjmowanie informacji z aplikacji zewnętrznych. Dzięki temu można podłączać nowe systemy do procesów qDi. Pozwala to między innymi na pobieranie dodatkowych metadanych, utworzenie komunikacji z docelową bazą danych, integrację z dodatkowymi aplikacjami, jak i wydanie danych do przeprocesowania w osobnych systemach. qDi przyjmuje informacje z aplikacji zewnętrznych i sprawdza ich poprawność względem oczekiwanych parametrów. W ten sposób uzyskiwana jest przejrzysta komunikacja, który zapewnia całkowitą pewność poprawności wprowadzonych danych.

qDi Control

Elementem którego często nie da się uniknąć jest wkład umiejętności człowieka. Pomimo prób maksymalnej automatyzacji, są zadania które wymagają interwencji operatora. Narzędzie qDi Control powstało aby wspierać operatora w zrealizowaniu projektu. qDi Control nadzoruje pracę operator i weryfikuje efekty jego działania, tak aby minimalizować możliwość popełnienia błedu. Pierwszym zadaniem qDi Control było nadanie użytkownikowi możliwości wykadrowania i wyprostowania pliku w ramach działania w systemie. Z czasem zestaw umiejętności znacznie urósł i teraz zawiera również przydzielanie metadanych, oznaczanie typów plików, przepisywanie danych z plików, OCR, usuwanie i zmianę kolejności skanów i wiele innych. W ramach konfiguracji zadania administrator wybiera jakie funkcjonalności będą dostępne dla użytkownika w qDi Control.

Podobnie jak w qDi.net tak i tutaj wykorzystywana jest równoległość przetwarzania danych, co oznacza, że wielu użytkowników może w tym samym momencie mieć uruchomioną aplikację qDi Control i każdy z nich będzie miał przydzielony przez system inny zestaw danych. Użytkownik nie musi się zastanawiać nad tym: jaki katalog wybrać do kontroli w następnej kolejności, jakie parametry nakładać, które pliki zweryfikować. Wszystko nadzoruje system, a użytkownik dostaje zestaw skanów i dostępne funkcjonalności.

Dodatkowo qDi Control nie wymaga uruchomienia w centrum skanowania. Istnieje możliwość skonfigurowania połączenia aplikacji do systemu poprzez sieć Internet. W ten sposób firmy posiadające pracowników w różnych oddziałach mogą realizować skanowanie w archiwum, zaś pozyskiwanie metadanych może być prowadzone w innej zdalnej lokalizacji.

qDi Admin

Panel administracyjny daje pełną kontrolę nad funkcjonowaniem systemu. Edycja poszczególnych elementów dostępna jest za pomocą aplikacji okienkowej. Ułatwia to konfigurację i monitorowanie działania systemu.