API

qDi posiada możliwość komunikacji z aplikacjami zewnętrzymi.