Scan

Skanowanie to krytyczny etap całego projektu. qDi chroni przed błędami skanowania.