Script

Dodatkowe funkcjonalności dostępne za pomocą obsługi różnych języków skryptowych.